portal del centre

Els centres disposaran d'un portal personalitzat per a accedir a tots els continguts i recursos del projecte

unitats didàctiques

El projecte Connecta+ es desenvolupa en tres unitats didàctiques per curs, entre 5è de Primària i 3r d'ESO, on es tracten diversos temes d'interès com la identitat digital, l'ús de les xarxes socials o les conductes inapropiades, entre d'altres.

guies didàctiques

Abans de realitzar les sesions d'aula cada professor rebrà una guia didàctica completa que li ajudarà realitzar la sessió a la seva pròpia aula.

dossier de l'alumne

Connecta+ ofereix als alumnes un complet material didàctic amb el que podrà seguir les sessions que es desenvoluparan a l'aula.

guies d'orientació

Totes les famílies del centre que s'inscriguin al projecte rebran una guia d'orientació amb consells i recomanacions. D'aquesta manera podran dur a terme una acció educativa a casa de forma coordinada amb l'escola.

formació de pares

Tots aquells pares i mares de centres en els que es desenvolupa el projecte Connecta+ tindran accés gratuït, a través del portal del seu centre, a les "càpsules" de formació per a les famílies.

formació docent

Tots els docents dels centres on es desenvolupa el projecte Connecta+ tindran dret a beneficiar-se d'un 60% d'estalvi en el curs Connecta+: "Educació en el bon ús d'Internet i les Tecnologies" (30h) amb reconeixement oficial en tot l'Estat espanyol (oposicions, concursos de trasllat, estadis,...)

informe personalitzat del centre

Totes les escoles participants rebran cada any un informe estadístic exhaustiu sobre l'ús d'Internet i les tecnologies al seu centre.

Coneixeran els usos habituals i hàbits dels seus alumnes en accedir a Internet i les xarxes socials, l'ús que donen a les noves tecnologies, les problemàtiques que es troben...

A partir dels diversos formularis anònims que completen els alumnes en realitzar el projecte s'elabora un informe personalitzat per centre que permetrà aplicar el projecte de forma més rigorosa i adaptada a la realitat de l'aula.

És un projecte de


Col·laboren

Col·labora!